Szlakiem Wsi Mazowieckich

Ścieżka wiedzie z Celestynowa do Karpisk przez malownicze wsie takie jak Regut i Ponurzyca z tradycyjna zabudową. Wiedzie także przez obszar Bagna Całowanie, terenu włączonego do sieci Natura 2000. Obszar ten od lat jest znany przyrodnikom, jako ostoja zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisko cennej flory. Poza wartościami przyrodniczymi, obszar Bagna Całowanie ma też znaczenie archeologiczne - na jednej z wydm odkryto liczne ślady pobytu łowców reniferów z epoki lodowej. Na terenie Bagna Całowanie znajduje się wieża widokowa, która umożliwia podziwianie ptaków podczas wiosenno-jesiennych wędrówek. Przez teren ten biegnie także ścieżka przyrodnicza „13 błota stóp”.

Na trasie znajduje się 12 punktów dydaktycznych:

1.Celestynów
2. Wieś Lasek – zadrzewienia śródpolne
3. Pomnikowe dęby
4. Rozpoznawanie roślin
5. Krogulec
6. Regut
7. Jeżyny
8. Ogławianie wierzb
9. Bocian biały
10. Ponurzycka legenda
11. Łowiectwo
12. Śródleśne torfowiska

wies

facebook
Zadzwoń do nas